Internauci wybrali najlepsze inicjatywy zgłoszone do drugiej edycji Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi. Spośród prawie 300 biorących udział w konkursie inicjatyw najwięcej głosów - 1021 - uzyskała akcja Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie, prowadzona przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie to działania na rzecz budowy bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej, organizacja imprez rowerowych oraz tworzenie i wspieranie lokalnych grup rowerowych. W ramach inicjatywy odbywają się przejazdy rowerowe z udziałem radnych i urzędników w różnych dzielnicach Warszawy, a rowerzyści z Zielonego Mazowsza systematycznie uczestniczą w spotkaniach z Zarządem Dróg Miejskich i Inżynierem Ruchu.

W zeszłym roku skonsultowano w ten sposób ok. 45 powstających projektów drogowych w zakresie warunków dla ruchu rowerowego. Przygotowano też szczegółowy raport, analizujący wszystkie wypadki z udziałem rowerzystów z ostatnich 3 lat i opracowano mapę bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Warszawie.

Więcej o inicjatywie:

www.rower.zm.org.pl

Kolejne miejsca zajęły Społeczna akademia ratownictwa i ruchu drogowego! Ratujemy i uczymy ratować! prowadzona przez Harcerską Grupę Ratowniczą ze Starachowic (478 głosów) oraz Wirtualna nauka jazdy (OSK Kwartnik z Wadowic, 417 głosów). W pierwszej dziesiątce znalazła się też inicjatywa stowarzyszenia Rowerowy Szczecin pt. Bądź bezpieczny. Oświetlaj Rower, która uzyskała 236 głosów.

Pełne wyniki głosowania na stronie:

www.orlenbezpiecznedrogi.pl/?action=news&id=99