Takie przejścia między terenami AWF i Lasu Bielańskiego są potrzebne, jednak należałoby umieścić przy nich tablice informacyjne jak przy innych wejściach do rezerwatu. Ziemny podjazd do wysokości progu tej furtki spacerowicze i cykliści przyjęliby z wdzięcznością.