Napis jest jednoznaczny, ale trafność doboru piktogramu budzi wątpliwości.