Polana z opuszczoną i zdewastowaną zabudową po uprzątnięciu i wyposażeniu w ławki, stoły itp. może być doskonałym miejscem odpoczynku.