Jeden z kilku wjazdów do Lasu Młocińskiego od strony północnej, które należałoby niezwłocznie zamknąć.