Przy ścieżce wzdłuż Wisłostrady kolekcjonerzy osłon kół samochodowych mogą się zaopatrywać regularnie w różne wzory i rozmiary.