(niniejsza koncepcja przyjęta została uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie koncepcji ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie [zobacz >>>])

System Dróg Rowerowych w Warszawie - mapa.