20 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie rowerzystów z prezydentem Otwocka, Andrzejem Szaciłło. Udział wzięli Jacek Fałatowicz, Jarek Jakubowski i Przemek Skoczek z Otwockiej Masy Krytycznej, a także Wiktor Nowotka oraz Marcin Myszkowski z Zielonego Mazowsza. Rozmawiano o możliwościach budowy dróg rowerowych na terenie miasta oraz wyznaczeniu szlaków turystycznych.

Rowerzyści wskazali możliwości rozwoju infrastruktury rowerowej, jednak ich zapał został ostudzony, gdyż priorytetem w przygotowywanej obecnie strategii rozwoju i planie inwestycyjnym jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wprawdzie zgodziliśmy się, że budowa nowych ścieżek powinna poczekać na zakończenie prac ziemnych, jednak nie wyklucza to innych działań, takich jak np. opracowanie szczegółowej koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie miasta.

Kolejne spotkanie, na którym miejmy nadzieję dojdzie do konkretniejszych ustaleń, zostało zapowiedziane na początek przyszłego roku.