Ów przepis nakazuje zachowanie między pieszymi odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. Tymczasem na terenie Państwa gminy na wielu ulicach jest to niemożliwe, gdyż zbyt wąskie chodniki oraz parkujące na chodnikach samochody zostawiają pieszym mniej niż 2 metry szerokości.