W związku z powtarzającymi się postulatami wytyczenia pasów rowerowych na terenie dzielnicy Żoliborz, przedstawiamy stanowisko stowarzyszenia Zielone Mazowsze w tej sprawie.

Uważamy, że na dzień dzisiejszy wskazane jest wytyczenie pasów dla rowerów na następujących ulicach:

1. Al. Wojska Polskiego na całej długości.

2. Mickiewicza na odcinku al. AK - plac Wilsona

Typowy przekrój dla poszczególnych jezdni tych ulic powinien wyglądać następująco, poczynając od prawej strony:

Część drogi Szerokość
- pas parkingowy 2,00 m
- odstęp 0,50 m
- pas rowerowy 1,50 m
- pas ruchu 3,00 m
Razem 7,00 m

W al. Wojska Polskiego, ze względu na brak komunikacji autobusowej, możliwe jest zwężenie pasów ruchu do 2,75 m w celu powiększenia odstępu pomiędzy pasem parkingowym a pasem rowerowym do 0,75 m. Al. Wojska Polskiego, ze względu na lokalny charakter, powinna zostać objęta strefą "Tempo 30 km/h".

Przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną powinny zostać wyznaczone tzw. śluzy rowerowe - przestrzeń dla rowerzystów zlokalizowana przed pasem dla ruchu zmotoryzowanego.

Na odcinkach dojazdowych przed skrzyżowaniem możliwy jest przekrój z pasem do skrętu zamiast pasa parkingowego (pasy ruchu 2 x 2,75-3,00 + pas rowerowy 1,00 - 1,50). Jeśli pas skrętny przeznaczony ma być do skrętu w prawo, powinien zostać zlokalizowany po prawej stronie pasa rowerowego.

W razie podjęcia prac projektowych, z chęcią spotkamy się z projektantami, by przedyskutować szczegóły proponowanych rozwiązań.

Po otwarciu stacji metra Słodowiec i ograniczeniu liczby autobusów o trasach pokrywających się z linią metra, za możliwe i celowe uważamy również wyznaczenie pasów rowerowych w ulicach:

3. Słowackiego na odcinku Popiełuszki - plac Wilsona (istniejąca droga rowerowa, ze względu na zawiły przebieg i natężenie ruchu pieszego, nie spełnia swych zadań);

4. Mickiewicza na odcinku plac Wilsona - Zajączka.

Alternatywnym rozwiązaniem dla odcinków ulic wymienionych w punktach 3 i 4 byłoby wyznaczenie na jezdni pasów parkingowych, lub nawet przeznaczenie części jezdni do parkowania skośnego, co odciążyłoby chodniki od nielegalnego parkowania, a w efekcie - umożliwiło poprawne wytyczenie i budowę wydzielonych dróg rowerowych poza jezdnią.