31 marca 2000 r. st. kpt. mgr Barbara Ościłowska ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wygłosiła na międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Centrum Wystawienniczym Mokotów referat: "Zachowanie się tworzyw sztucznych podczas pożarów wewnętrznych".

W referacie tym uszeregowano, na podstawie badań komputerowych, różne tworzywa budowlane pod względem szkodliwości dla życia ludzi produktów ich spalania. Oto ta lista - od tworzyw najbardziej zagrażających do najmniej:

1. poliamid (PA)

2. Polichlorek winylu (PVC)

3. Poliuretan (PU)

4. Polistyren (PS)

5. Polietylen (PE)

6. Polipropylen (PP)

7. Polimetakrylan metylu (PMMA)

8. Drewno dębowe

Najbardziej niebezpiecznymi tworzywami sztucznymi są zatem PA, PVC i PU. Radzimy unikać ich w mieszkaniu. Z PA wytwarza się wykładziny dywanowe (ale można też dostać wykładziny z PP), z PVC wytwarza się wykładziny gładkie, okna, sidingi, okładziny, parapety, rury, sztuczną skórę i tkaniny (wszystkie te wyroby można zastąpić wyrobami naturalnymi - z drewna, tkanin, a wykładziny np. z linoleum - masa na bazie oleju lnianego). Z PU wytwarza się różne gąbki np. do mebli. W głośnym pożarze na Targówku, w którym zginęło 5 osób, przyczyną śmierci 4 z nich był cyjanowodór wydzielający się z gąbki, którą wyłożone były drzwi. Jak wykazała symulacja komputerowa już po 4 minutach pożaru całe mieszkanie było wypełnione toksynami. Z PVC z kolei w trakcie pożaru wydziela się chlorowodór i dioksyny. Od wielu lat Greenpeace prowadzi kampanię na rzecz zaprzestania produkcji PVC. W tym czasie setki gmin na całym świecie zabroniło stosowania PVC.

Inną ciekawą sprawą poruszoną w referacie jest to, że materiały określane jako niepalne - w rzeczywistym pożarze, jak najbardziej mogą się palić. "Należy zauważyć, że badania klasyfikacyjne [dzielące materiały na niezapalne, trudno zapalne i łatwo zapalne] materiałów nie odzwierciedlają ich zachowania w pożarze". Oto kilka przykładów:

- zakład produkcji okien z PVC - praktycznie jedynym materiałem jaki uległ spaleniu był PVC, klasyfikowany jako materiał trudno zapalny.

- Hala Targowa "Ptak" w Rzgowie - nastąpiło praktycznie natychmiastowe rozprzestrzenienie spalania na cały obiekt po styropianie samogasnącym, zastosowanym jako podsufitka.

- pawilon A Stałej Wystawy Budownictwa w Warszawie - intensywne rozprzestrzenianie spalania przez ściany wykonane z płyt warstwowych z pianką PU, klasyfikowanych jako nie rozprzestrzeniające ognia.