Apelujemy o przyjęcie załączonych standardów projektowych dla infrastruktury rowerowej oraz zarezerwowanie w budżecie miasta środków na infrastrukturę rowerową odpowiadających przynajmniej 1% ogółu wydatków na transport i komunikację w Warszawie.

Zalety roweru jako środka transportu są znane od dawna: nie truje, nie hałasuje, jest zdrowy, nie powoduje groźnych wypadków, jest dostępny praktycznie dla każdego, zajmuje mało miejsca. Jest to szczególnie ważne w centrum miasta, gdzie przestrzeń jest wyjątkowo cenna, a zanieczyszczenie powietrza i hałas bezpośrednio odbijają się na zdrowiu ludzkim.

W miastach zachodnioeuropejskich ruch rowerowy stanowi od 5% do 50% wszystkich podróży. Jest również szansą dla zakorkowanej i zanieczyszczonej Warszawy, na co wskazuje m.in. obowiązująca od lat polityka transportowa. Jednak komunikacja rowerowa nie może się rozwijać bez właściwej infrastruktury.

Apelujemy o przyjęcie standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w brzmieniu załącznika nr 1. Obecnie projektowane i budowane ścieżki rowerowe nie zapewniają warunków dla ruchu rowerowego. Często zamiast poprawiać bezpieczeństwo i wygodę jazdy wręcz je pogarszają. Najczęściej popełniane błędy to brak ciągłości, rozłażąca się po miesiącu od oddania do użytku nawierzchnia, wystające krawężniki, zbyt ostre zakręty i niebezpieczne przejazdy przez skrzyżowania.

Załączone standardy wzorowane są na obowiązujących w Gdańsku i Krakowie. Jak pokazała praktyka, konsekwentne ich stosowanie prowadzi nie tylko do poprawy bezpieczeństwa i wygody użytkowników, ale również do obniżenia kosztów budowy i eksploatacji dróg dla rowerów.

Apelujemy też o przeznaczanie na budowę infrastruktury rowerowej co najmniej 1% ogółu środków przeznaczonych z budżetu Warszawy na transport i komunikację, co i tak będzie znacznie mniejszą częścią niż pożądany udział transportu rowerowego w ogólnej liczbie podróży. Taka kwota pozwoliłaby na oddawanie co roku przynajmniej 100 km nowych wysokiej jakości tras rowerowych. W ciągu 5-6 lat zrealizowany zostałby układ podstawowych tras rowerowych, który mógłby przejąć 5-10% ogółu podróży w mieście - niewiele mniej niż obecnie obsługuje Metro Warszawskie.