Czas i miejsce

Co: Przekazanie petycji rowerzystów [zobacz >>>] przewodniczącej Rady Miasta.

Gdzie: pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1 - przed wejściem głównym (od strony Marszałkowskiej)
(w razie dużych opadów deszczu, w holu).

Kiedy: poniedziałek, 17 maja, 13:30.

Przyczyna

Dlaczego:

Przyjmując w grudniu zeszłego roku budżet na rok 2010, radni Warszawy zapisali w nim budowę minimum czterech dróg dla rowerów[1]. Ich wykonanie powierzono Zarządowi Miejskich Inwestycji Drogowych, który powstał rzekomo w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego. Faktycznie, można było odnieść takie wrażenie, gdy w lutym ZMID co prawda nie chciał się przyznać do konkretnego harmonogramu robót, ale chwalił planami budowy siedmiu ścieżek w tym roku.[2]

Dziś, po upływie pięciu miesięcy od przyjęcia budżetu, tłumacząc się niewystarczającymi środkami, ZMID planuje w tym roku budowę *dwóch* dróg dla rowerów, a jako wielki sukces obwieszcza rozważenie możliwości wybudowania trzeciej z zapisanych w tegorocznym budżecie w roku 2011. Oznacza to, że plan zostanie wykonany w 29%.

Dzieje się tak pomimo występowania analogicznych kompromitujących sytuacji w poprzednich latach (warto porównać z rzeczywistością plany w programie "Platforma dla Warszawy 2006-2010" - 150 km dróg dla rowerów900 km zapisanych w "Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku" przyjętej przez Radę Miasta), na co środowisko rowerzystów wielokrotnie zwracało uwagę [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].

W związku z powyższym my, rowerzyści, występujemy do Rady Miasta o jak najszybszą aktualizację tegorocznego budżetu i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w celu umożliwienia realizacji w roku 2010

- w wersji _minimum_: czterech dróg dla rowerów wymienionych wprost w budżecie [1],

- w wersji _optimum_: siedmiu dróg dla rowerów wymienionych przez ZMID [1]+[2], z których niektóre są zapowiadane już od siedmiu lat [zobacz >>>].

oraz zapewnienia w przyszłych latach środków na kontynuację zadania budowy dróg dla rowerów, tak aby możliwe było stworzenie do 2012 r. warunków zachęcających do jazdy na rowerze przy ulicach wskazanych jednogłośnie przez Komisję Dialogu Społecznego jako priorytetowe [zobacz >>>]. Niestety, pomimo upływu czterech miesięcy, władze miejskie nie zareagowały w żaden sposób na jednogłośne stanowisko organizacji społecznych. Zapowiada się kolejna kompromitacja w zakresie budowy dróg dla rowerów oraz porażka systemu roweru miejskiego [zobacz >>>].

[1] Drogi dla rowerów wymienione w Budżecie m.st. Warszawy na 2010 rok:

W 2010 roku planowana jest budowa ścieżek m.in.
- w ciągu ulic Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza (odcinek od Trasy Siekierkowskiej do al. Wilanowskiej)
- w ulicy Anielewicza na odcinku od ulicy Okopowej do skweru Willy Brandta
- w al. Jana Pawła II na odcinku Solidarności - Rondo ONZ
- w ciągu ul. Radzymińska - al. Solidarności (odcinek od ul. Kraśnickiej do ul. Sierakowskiego).
(str. 657)

[2] Drogi dla rowerów wymienione do realizacji przez ZMID w piśmie z lutego br. poza wymienionymi w [1]:
- przy Jagiellońskiej (al. Solidarności-pętla Żerań),
- przy Waryńskiego,
- przy Leszno-Górczewskiej (na odc. Okopowa-Tyszkiewicza).