Petycję przekazano Pawłowi Piskorskiemu, prezydentowi Warszawy, 11 września 1999 r.

Petycja FZ w sprawie przeznaczenia środków na drogi dla rowerów w budżecie na rok 2000

Zalety roweru jako środka transportu są powszechnie znane: nie truje, nie hałasuje, poprawia kondycję, jest zdrowy, nie powoduje groźnych wypadków, jest dostępny praktycznie dla każdego, zajmuje mało miejsca. Jest to szczególnie ważne w centrum miasta, gdzie przestrzeń jest wyjątkowo cenna, a zanieczyszczenie powietrza i hałas bezpośrednio odbijają się na zdrowiu ludzkim.

W miastach zachodnioeuropejskich ruch rowerowy stanowi od 5% do 50% wszystkich podróży. Jest również szansą dla zakorkowanej i zadymionej Warszawy, na co wskazuje m.in. obowiązująca polityka transportowa. Jednak komunikacja rowerowa nie może się rozwijać bez właściwej infrastruktury. Apelujemy o zarezerwowanie w budżecie Warszawy na rok 2000 środków na:

- remont i modernizację Szlaku Wisły;

- realizację gotowych projektów technicznych dróg dla rowerów (Al. Ujazdowskie, Słomińskiego, Okopowa, Towarowa, Al. Jerozolimskie, Bitwy Warszawskiej 1920r., Banacha);

- oraz opracowanie projektów technicznych do realizacji w następnych latach.

By środki te zostały wykorzystane efektywnie, konieczny jest nadzór społeczny osób bezpośrednio zainteresowanych. Wymienione wyżej zadania, podobnie jak inne inwestycje drogowe, powinny być realizowane w ścisłej współpracy z zespołem rowerowym w Ośrodku Konsultacji i Dialogu Społecznego, stanowiącym forum dyskusji pomiędzy władzami miasta, urzędnikami, specjalistami, ekologami i rowerzystami.

Federacja Zielonych
(+ 1000 podpisów)