Wielu wywiadów udzielił też Daniel Chojnacki, oficer rowerowy importowany z Irlandii do Wrocławia.