Na zachodnim wlocie ulicy Nowowiejskiej jest nieco lepiej – wysokość dopuszczalną przekroczono „tylko” trzykrotnie.