Tym bardziej, że oryginalna wersja projektu przewidywała w tym miejscu chodnik o szerokości 3,5 m.