Gdyby przysunąć drogę dla rowerów do torów i wykonać ją jako jednokierunkową zgodnie z naszą propozycją, można byłoby zarówno zachować szerokość chodnika i ocalić drzewo.