To samo nie udało się jednak z wlotami ulic Lwowskiej...