Po zapoznaniu się z projektem budowy ul. Płaskowickiej Bis na odcinku od zachodniej granicy terenów Prokom do ul. Sobieskiego Bis autorstwa firmy BAKS S.A., postulujemy:

1. Doprojektować przejazd rowerowy przez wlot ul. Zdrowej po stronie północnej.

2. Przysunąć zaprojektowany przejazd przez ul. Zdrową po stronie południowej do skrzyżowania.

3. Doprojektować drogę rowerową po stronie północnej na odcinkach zachodnia granica opracowania - Zdrowa oraz zakręt drogi rowerowej - koniec drogi pożarowej.

4. Na odcinku zachodnia granica opracowania - ul. Zdrowa rozdzielić drogę rowerową od chodnika.

5. Zmienić nawierzchnię projektowanej drogi pożarowej z płyt EKO na bitumiczną.