Skutki odwrotnego podejścia widać po stopniu wykorzystania parkingu Połczyńska, oddanego do użytku niemal pół roku temu.