Mimo intensywnej kampanii promocyjnej i atrakcyjnego skrótu, system Parkuj i Jedź (PiJ) jakoś nie spowodował zmniejszenia wielkości ruchu w centrum miasta [3].