Fragmenty pisma TERZ 70/2000 do Zarządu Dróg Miejskich

Wasze pismo: ZDM/IO/5512/33/3654/2000 z dn. 17.7.2000.

W związku z ww. pismem - nie podpisanym przez nikogo - stwierdzamy, że ZDM po raz kolejny dokonuje wyliczeń, z których wynika niezrozumienie przedmiotu własnej działalności. Jest to groźne dla wszystkich, którzy mają do czynienia z jej efektami.

[...]

Wykręty na temat ścieżek rowerowych - argument o braku pieniędzy jest używany dla pokrycia własnej indolencji. [...] Przykładem jest nowootwarty Most Świętokrzyski, gdzie ścieżka rowerowa kończy się poprzecznym rowem i jest wyprowadzona w bok, chociaż powinna być włączona do układu ulicznego, a najlepiej doprowadzona do ścieżki biegnącej przez Powiśle. Tam wystarczyło - nic nie wydając - zmienić kolor kostki. Sześć krawężników koło ZOO oraz wyprowadzanie ścieżek w pole (dziurawy i powyginany przez korzenie asfalt) też nie wynika z braku pieniędzy, tylko z bezmyślności.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że sprawy takie będą z czasem przedmiotem żądań odszkodowań, które względnie łatwo będzie uzasadnić, jako że błędy są jasne dla specjalistów.

[...]

Rafał Wodzicki - rzecznik PNTTE