ZDM/DZWM/0717/1637/08

Dotyczy: remontów kładek dla pieszych.

W odniesieniu do pism nr SRN/08/0419/01/MS [zobacz >>>]z dnia 25 marca 2008 r. oraz nr SRN/08/0419B/02/MS [zobacz >>>]z dnia 15 kwietnia 2008 r. uprzejmie wyjaśniamy:

I. Postulat zastąpienia wind pochylniami - pismo z dnia 25 marca 2008 r.

Windy są najskuteczniejszym środkiem ułatwiającym przemieszczanie się osób z wózkami dla dzieci, a przede wszystkim przemieszczanie się osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich i z wózkami na zakupy) - zgłaszają oni swoje uzasadnione potrzeby tak jak czynią to także rowerzyści.

Pomimo kosztów związanych z wyposażaniem obiektów w windy, a następnie z ich utrzymaniem i remontami, Zarząd Dróg Miejskich zobowiązany jest realizować potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi.

II. Dostosowywanie kładek dla pieszych dla potrzeb rowerzystów - pismo z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Kładki dla pieszych stanowią ciąg pieszy i nie są przystosowywane do przejazdu rowerów, natomiast stosowane są rozwiązania ułatwiające rowerzystom przeprowadzenie roweru przez kładkę, celem dalszej kontynuacji jazdy po drugiej stronie ulicy. Jest to zgodne z obowiązującymi standardami europejskimi, przepisami prawa budowlanego oraz przepisami ruchu drogowego.

Naturalnie, teoretycznie można rozważać zastosowanie szczególnych udogodnień (np. ruchome pochylnie-taśmociągi o odpowiednim spadku podłużnym) celem ułatwienia transportu roweru przez kładkę dla pieszych. Rozwiązania takie byłyby jednakże niezwykle kosztowne zarówno w wykonaniu jak i eksploatacji (wielokrotnie przewyższające koszt wind), byłyby ewenementem budowlanym na skalę europejską i Zarząd Dróg Miejskich nie uzyskałby pozwolenia na budowę kładek dla pieszych wyposażonych w takie urządzenia.

ZDM w pełni rozumie dążenia rowerzystów do maksymalnego ułatwienia im przemieszczania się przez kładki dla pieszych, a także ułatwienia komunikacji poprzez objęcie siecią ścieżek rowerowych coraz większych obszarów miasta i potrzeby te realizuje, o czym świadczy wzrastająca ilość ścieżek rowerowych, poprawa ich jakości, a także stosowane rozwiązania ułatwiające transport rowerów przez kładki dla pieszych.

Zastosowanie jednakże szczególnych udogodnień eliminujących całkowicie dyskomfort podczas przeprowadzania rowerów przez kładki dla pieszych napotka obiektywne trudności i nie jest możliwe do zrealizowania.

Od redakcji

Nie do końca zrozumiałe jest dlaczego pochylnie przy kładkach zostały zrozumiane jako skomplikowane urządzenia zmechanizowane, kiedy wnioskowaliśmy jedynie o zwykłe betonowe lub metalowe pochylnie, ani czemu niemożność zlikwidowania całkowicie dyskomfortu uniemożliwia jego zmniejszenie. Pozostaje mieć nadzieję, że rowerzyści zostaną uznani za część społeczeństwa, w którego interesie działa ZDM ([zobacz >>>]).

Zachęcamy do zapoznania się z finiszem wielomiesięcznej korespondencji: [zobacz >>>] [zobacz >>>].