ROW-07-0010-02

Do: Zarząd Dróg Miejskich
00-801 Warszawa,
ul. Chmielna 120

dotyczy: zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej w dzielnicy Warszawa-Bielany

Szanowni Państwo!

W połowie maja b.r. pismem ROW-07-0010-01 [zobacz >>>] do Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" przekazało szereg uwag do projektu zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej. Ich celem była poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych oraz przeciwdziałanie praktykowanemu nagminnie i na dużą skalę nielegalnemu parkowaniu i poruszaniu się samochodów po drodze dla rowerów.

W Wydziale Inżyniera Ruchu uzyskaliśmy informację, że nasze uwagi zostały przez niego zaopiniowane pozytywnie i przekazane do Zarządu Dróg Miejskich. Od opiniowania projektu minęły już ponad 3 miesiące . Mimo to nie zauważamy w terenie żadnych działań zmierzających do realizacji projektu, nie otrzymaliśmy też żadnej korespondencji co do dalszych konsultacji, planów czy terminów wprowadzenia zmian. Niepokoi nas przedłużające się oczekiwanie na poprawę warunków ruchu rowerowego na bardzo uczęszczanej trasie, która mogłaby i powinna nastąpić jeszcze tego lata, a według opisu projektu autorstwa ZDM była nawet planowana na wiosnę b.r.

Wobec tego pozwalamy sobie przypomnieć Zarządowi Dróg Miejskich o pilnej potrzebie realizacji zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej. Prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o uwzględnieniu naszych uwag w ostatecznym projekcie oraz o terminie realizacji. Liczymy też na zaproszenie na odbiór robót Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego oraz naszego Stowarzyszenia.

Do wiadomości:
Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

CDN

Adresat zignorował powyższe pismo, co zmusiło nas do wystąpienia ze skargą do prezydenta [zobacz >>>].