Odcinki dotychczas pokryte asfaltem nie wymagały wiele dodatkowych prac, jedynie ustabilizowania odsłoniętej podbudowy i miejscami uzupełnienia jej nowym kruszywem.