Ale tam, gdzie leżała kostka, trzeba zastąpić piasek solidniejszym wypełnieniem koryta. Polecamy obejrzenie jednej z głównych różnic która przekłada się na jakość (stabilność i równość) nawierzchni.