Miejmy nadzieję, że tym razem dzięki większej staranności uda się naprawić to, co spartaczył wykonawca poszerzenia ścieżki, a urząd dzielnicy przepuścił zamiast wyegzekwować poprawki braku odwodnienia widocznego na tym archiwalnym zdjęciu.