Od strony Łachy Potockiej zagrodzono alejkę i uznano sprawę za załatwioną. Dostępność załatwiona na amen.