Przykład dbałości o oznakowanie? Odpady do wyrzucenia? A może alegoria nastawienia urzędników do dwóch rodzajów ruchu?