Notatka z wizji lokalnej

TEMAT: ścieżka rowerowa przy ul.Podleśnej na odcinku ul. Marymoncka-Gwiaździsta

DATA: 24 kwietnia 2009 r.

Spotkanie w sprawie modernizacji ścieżki rowerowej przy ul. Podleśnej.

Obecni:
Joanna Drążkiewicz (BDiK-IR),
Regina Molasy (ZDM/DTOR),
Sebastian Stapiński (ZDM/DTBR),
Ewa Traczyńska (ZDM/DTOR),
Marek Utkin (BDiK-BR);
lista obecności w załączeniu.

Na podstawie wizji lokalnej ustalono:

 1. Na przejeździe dla rowerów przez ul. Podleśną, po wschodniej stronie ul. Marymonckiej – jeden słupek w osi ścieżki (ochrona prze nielegalnym wjazdem).
 2. Słupki na przejściu dla pieszych przez ul. Marymoncką – 2 słupki co 1,8m.
 3. Wygrodzenie wzdłuż ścieżki przy ul. Podleśnej od ul. Marymonckiej w kierunku wschodnim w odległości 0,5m od ścieżki.
 4. Wjazd na parking na terenie wewnętrznym koło posesji nr 52 – wysłupkowanie wjazdu po obu stronach.
 5. Na wysokości wjazdu na teren wewnętrzny – wysłupkowanie po obu stronach ścieżki.
 6. Wzdłuż parkingu wzdłuż ul. Podleśnej – wysłupkować. Słupki od wjazdu na parking w kierunku wschodnim – co 2,0m, również w poprzek, na początku i na końcu, po jednym słupku w osi ścieżki (na przedłużeniu słupka w osi ścieżki wymalować linię białą, wskazane zastosowanie grubej farby (żywicy) o wyraźnej fakturze.
 7. Wjazd przy budynku nr 50 – wysłupkować.
 8. Po obu stronach ścieżki asfaltowej zastosować krawędziówkę okrągłą, od wysokości śmietnika. Oznakowanie P-7B.
 9. Na wysokości wejście na posesję 42-44 i znaku „Parking dla niepełnosprawnych” – zastosować wysłupkowanie krawędzi parkingu.
 10. Poszerzyć (zabrukować) łącznik na wysokości altanki śmietnikowej posesji nr 42.
 11. Pomiędzy posesjami nr 38 i 40 wyłagodzić skos ścieżki – wydłużyć do 3m (przełożyć krawężnik, zaasfaltować, wymalować białą linię.
 12. Wysłupkować od znaku P-4 (parking dla niepełnosprawnych) do skosu ścieżki.
 13. Poszerzyć łącznik do szerokości podjazdu przy posesji nr 38.
 14. Zastosować słupki w świetle furtki przy wjeździe na AWF.
 15. Zastosować słupki na łuku + słupek pośrodku ścieżki.
 16. Na podjeździe do AWF – wymiana trylinki na kostkę bezfazową w kolorze czerwonym lub położenie dywanika asfaltowego.
 17. Wykonać zjazd ze ścieżki na jezdnię naprzeciwko ul. Lektykarskiej. Zastosować znak A-24 „Rowerzyści”. Pani Joanna Drążkiewicz (BDiK-IR) wyraziła opinię, że proponowane rozwiązanie będzie niebezpieczne. Wykonanie zjazdu powinno nastąpić pry realizacji następnego zadania.
 18. Poprawienie łącznika na wysokości zatoki autobusowej. Uwzględnić nachylenie (zastosować wyższą podbudowę w celu uzyskania pochylni). Namalować pasy na ścieżce rowerowej.
 19. Na wschodnim końcu zatoki autobusowej – wykonać łącznik po skosie, namalować pasy na ścieżce rowerowej.
 20. Na wysokości ul. Klaudyny – wykonać łącznik ścieżki rowerowej z jezdnią, po zachodniej stronie od osi ul. Klaudyny (za betonowym słupem elektrycznym).
 21. Naprzeciwko ul. Klaudyny – w przypadku istnienia możliwości – poszerzyć ścieżkę rowerową na skosie (sprawdzić, czy pod spodem nie ma komory ciepłowniczej). Obniżyć krawężnik, zastosować barierkę po prawej stronie zjazdu.
 22. Zlikwidować misę po drzewie na przystanku naprzeciwko ul. Klaudyny.
 23. Przeprowadzić regulację krawężników na wjazdach do posesji nr 4; 6; 8.
 24. Wymalować linię krawędziową ścieżki rowerowej i przejście P-10.
 25. Wymalować (odnowić) oznakowania przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerów przez ul. Gwiaździstą i Podleśną (następne zadanie lub przy okazji konserwacji okresowej).

Przygotował Marek Utkin
BDiK-BR