Notatka z wizji lokalnej

TEMAT: przebieg ścieżek rowerowych w ochockiej części Pola Mokotowskiego.

MIEJSCE: Pole Mokotowskie.

DATA: 24 października 2008 r.

Spotkanie w sprawie ustalenia i korekty przebiegu ścieżek rowerowych na terenie zachodniej części Pola Mokotowskiego zostało zorganizowane na wniosek Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: ZOM, ZDM, ZMiD, Urzędu Dzielnicy Ochota oraz Stowarzyszenia Zielone Mazowsze oraz Biura Drogownictwa i Komunikacji (lista obecności w załączeniu).

Ustalenia podjęte w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej:

Zaleca się:

· Wydzielenie osobnej ścieżki rowerowej wzdłuż północnej krawędzi parku, na odcinku od ul. Ondraszka w stronę al. Niepodległości. Wschodni koniec ścieżki powinien być skomunikowany z kładką przez al. Niepodległości (na wysokości Urzędu Patentowego).

· Poprowadzenie ruchu rowerowego w ul. Rokitnickiej – skomunikowanie ze ścieżką w ul. Ondraszka, ruch rowerowy prowadzony na zasadach ogólnych lub wydzieloną ścieżką rowerową po stronie południowej ul. Rokitnickiej, na terenie parkowym.

· Skomunikowanie zachodniego końca ścieżki rowerowej w ul. Rokitnickiej oraz ścieżki na Polach Mokotowskich w kierunku ul. Banacha z przejazdem przez ul. Żwirki i Wigury.

· Wykonanie przejazdu przez ul. Żwirki i Wigury.

· Dowiązanie ścieżki rowerowej w ul. Wołoskiej do ścieżek rowerowych na Polach Mokotowskich.

· Wyprostowanie przebiegu ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Batorego (od wysokości ul. Wołoskiej w kierunku Al. Niepodległości).

· Rozpoznanie możliwości poprowadzenia ruchu rowerowego w ul. Rostafińskich lub równolegle (własność gruntu, inne uwarunkowania – decyzja o zastosowaniu pasów ruchu rowerowego lub wydzielonej ścieżki, zależnie od uwarunkowań).

· Skoordynowanie prac projektowych.

· Zabezpieczenie środków na wykonanie prac.

Lista obecności

Lp. Imię, nazwisko Instytucja
1 Daniel Gajewski ZDM
2 Grażyna Czarnowska ZDM DZWP
3 Magdalena Bielecka ZOM
4 Robert Bartosiński ZMID-DIPD
5 Tadeusz Usiądek Dzielnica Ochota
6 Maciej Sulmicki Zielone Mazowsze

Wcześniejsze uwagi ZM

[zobacz >>>]