Na tym ujęciu radiowóz opuszcza już park by włączyć się do ruchu w alei Zielenieckiej.