Cel i zakres pomiaru

Celem całodniowego pomiaru ruchu rowerowego było zbadanie rozkładu dobowego natężenia ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka, a w szczególności wytypowanie godzin szczytowego natężenia ruchu.

Pomiar został przeprowadzony na skrzyżowaniu Światowida / Ćmielowska 8 maja 2008 r. w godzinach od 5:00 do 23:00. Punkt ten został wybrany na podstawie pomiarów i obserwacji wstępnych jako cechujący się dużym natężeniem ruchu rowerowego i różnorodnością charakteru obserwowanych podróży rowerowych (zarówno rekreacyjne jaki i komunikacyjne -- do pracy, do szkoły, na zakupy). Zakres godzinowy wybrano na podstawie doświadczeń z wcześniejszych pomiarów ruchu rowerowego w Warszawie.

Wyniki pomiaru

Tabela przedstawia liczbę zaobserwowanych rowerzystów w podziale na poszczególne kierunki ruchu i przedziały półgodzinne.

Od do Światowida NW Ćmielowska NE Światowida SE Ćmielowska SW RAZEM
05:00 05:30 1 0 0 1 1
05:30 06:00 2 2 3 1 4
06:00 06:30 0 1 0 1 1
06:30 07:00 8 0 7 1 8
07:00 07:30 7 0 6 1 7
07:30 08:00 6 2 7 1 8
08:00 08:30 4 4 2 2 6
08:30 09:00 9 7 6 4 13
09:00 09:30 4 4 4 6 9
09:30 10:00 8 3 6 1 9
10:00 10:30 10 2 6 4 11
10:30 11:00 7 4 6 5 11
11:00 11:30 12 5 5 12 17
11:30 12:00 9 7 4 10 15
12:00 12:30 14 8 6 8 18
12:30 13:00 13 17 7 11 24
13:00 13:30 12 10 8 4 17
13:30 14:00 10 9 4 7 15
14:00 14:30 16 7 11 2 18
14:30 15:00 12 8 5 3 14
15:00 15:30 16 15 9 6 23
15:30 16:00 10 18 20 16 32
16:00 16:30 17 15 18 8 29
16:30 17:00 7 4 5 4 10
17:00 17:30 40 20 26 14 50
17:30 18:00 27 23 27 17 47
18:00 18:30 23 16 27 14 40
18:30 19:00 23 20 22 15 40
19:00 19:30 23 13 19 9 32
19:30 20:00 37 16 31 14 49
20:00 20:30 22 24 18 14 39
20:30 21:00 34 14 18 10 38
21:00 21:30 10 7 11 2 15
21:30 22:00 7 5 6 2 10
22:00 22:30 7 1 5 3 8
22:30 23:00 3 1 3 1 4
RAZEM 470 312 368 234 692

Na wykresach przedstawiono rozkład natężenia ruchu na poszczególnych kierunkach (dane zmierzone oraz aproksymację trendów) oraz porównanie aproksymowanego natężenia na poszczególnych kierunkach.

Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Światowida / Ćmielowska -- razem.

Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Światowida / Ćmielowska -- kierunek NW.

Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Światowida / Ćmielowska -- kierunek NE.

Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Światowida / Ćmielowska -- kierunek SE.

Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Światowida / Ćmielowska -- kierunek SW.

Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Światowida / Ćmielowska -- porównanie kierunków.

Największe natężenie ruchu rowerowego w dni powszednie występuje w godz. 17:00-20:00, co wynika prawdopodobnie z nakładania się szczytu podróży komunikacyjnych (powroty z pracy, jazda na zakupy) z rekreacyjnym (przejażdżki po pracy czy szkole). Liczba rowerzystów w godzinach skrajnych (przed 6:30 i po 22:30) jest znikoma, co potwierdza zasadność doboru godzin pomiaru całodniowego.

Porównanie z innymi pomiarami w Warszawie

Punkt data dzień tygodnia godz. pomiaru rowerów
Żwirki i Wigury / Banacha 2002.05.21 wtorek 6-23 2184
Sobieskiego / Sikorskiego 2002.06.20 czwartek 6-23 2464
Cierlicka / Wiosny Ludów 2005.06.20 poniedziałek 6-20 811
Światowida / Ćmielowska 2005.05.08 czwartek 5-23 692

Porównanie znormalizowanych rozkładów całodniowych natężenia ruchu rowerowego na skrzyżowaniach Światowida / Ćmielowska, Żwirki i Wigury / Banacha i Sobieskiego / Sikorskiego.

W porównaniu do wcześniejszych całodniowych wyników pomiarów ruchu rowerowego z innych dzielnic całkowity zmierzony ruch (692 rowery w ciągu 18 godzin) jest nieco mniejszy od zmierzonego w Ursusie i 3-4-krotnie mniejszy od mierzonego w centralnych dzielnicach miasta. Jeśli chodzi o rozkład w ciągu doby, to ruch rowerowy na Białołęce jest bardziej skoncentrowany w godzinach popołudniowych -- mniejszy jest ruch rowerowy ranem (dojazdy do pracy, na uczelnię) oraz późnym wieczorem (,,życie nocne''). Może się to wiązać z dużą odległością i słabymi warunkami dojazdu rowerem do centrum miasta.

Podsumowanie

W dalszych pomiarach dla dzielnicy Białołęka przyjęto założenie, że aby zapewnić porównywalność danych, w dni powszednie rowerzyści będą liczeni w każdym punkcie godzinę w przedziale czasowym 17:00-20:00, w którym utrzymuje się stabilne, wysokie natężenie ruchu rowerowego.

Wyniki -- wkrótce.