Wszystkie natężenia podawane są w rowerach na godzinę. Pełne wyniki pomiarów w rozbiciu na poszczególne pomiary i relacje znajdują się w załączniku nr 1.