Wprowadzenie

Pomiary ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prowadzone były w maju i czerwcu 2008 r. w ramach prac nad koncepcją sieci tras rowerowych dla tej dzielnicy. Celem pomiarów było wytypowanie głównych potoków ruchu rowerowego, zarówno w skali całej dzielnicy, jak i poszczególnych kluczowych skrzyżowań.

Pomiary objęły 42 punkty na terenie dzielnicy i na jej obrzeżach. Jako pierwsze punkty pomiarowe wytypowano mosty, wiadukty, kluczowe skrzyżowania itp. miejsca kanalizujące ruch rowerowy. Pozostałe punkty dobrano na podstawie wyników pierwszej serii pomiarów, tak by zagęścić sieć w rejonach intensywnego ruchu rowerowego.

Pomiary prowadzone były przy sprzyjającej pogodzie (brak deszczu), w każdym punkcie w co najmniej dwóch terminach -- w dzień powszedni (poniedziałek -- czwartek) przez 60 minut w szczycie popołudniowym (godziny 17-20) oraz w niedzielę przez 30 minut w godzinach 11-18.

Dla orientacji podano natężenie przeliczone w rowerach na godzinę dla dnia powszedniego (Rp), niedzieli (Rs) oraz uśrednione (Rw). Natężenie uśrednione oszacowane zostało jako średnia ważona natężeń zmierzonych w dni powszednie i niedziele: (Rw = (5Rp + 2Rs) / 7).

Wyniki

Punkty

Tabela przedstawia natężenie ruchu rowerowego w rowerach na godzinę w poszczególnych punktach pomiarowych.

Punkt pomiarowy Rp Rs Rw
Misyjna / wał ppow. 131 230 159
Kępa Tarch. / Aluzyjna 135 198 153
Odkryta / Sprawna 104 174 124
Światowida / Dzierzgońska 126 94 117
Światowida / Ordonówny 96 134 107
Światowida / Ćmielowska 90 110 96
Mehoffera / wał ppow. 74 152 96
Most Grota 66 164 94
Strumykowa / Ordonówny 99 76 92
Modlińska / Konwaliowa 59 146 84
Świderska / Porajów 89 60 81
Światowida / Stefanika 77 76 77
Milenijna / Ćmielowska 76 74 75
Światowida / Myśliborska 67 90 74
Toruńska / Głębocka 51 132 74
Modlińska / Elektronowa 35 128 62
Myśliborska / Obrazkowa 59 66 61
Światowida / Modlińska 50 76 57
Artyleryjska / Ojca Aniceta 48 76 56
Kobiałka / Białołęcka 18 150 56
Mehoffera / Piwoniowa 28 118 54
Modlińska / Klasyków 46 66 52
PKP Choszczówka 24 116 50
Głębocka / Berensona 46 56 49
Modlińska / Poetów 45 58 48
Aluzyjna / Sprawna / Trąby 44 58 48
Mehoffera / Strumykowa 42 62 48
Białołęcka / Warzelnicza 8 138 45
PKP Płudy 24 76 39
Annopol / Toruńska 33 36 34
Płochocińska / Marywilska 15 74 32
Zdziarska / Ostródzka 23 50 31
Mehoffera / Ordonówny 24 46 30
Artyleryjska / Białołęcka 10 70 27
Pomorska / Majolikowa 28 16 25
Wał ppow. w rej. Picassa 18 34 23
Marywilska / Toruńska 13 40 21
Kobiałka / Olesin 13 36 20
Płochocińska / Długorzeczna 5 54 19
Cieślewskich / Ornecka 6 26 12
Ornecka / Szamocin 10 14 11
Średnia 50 89 61

Odcinki

Odcinki o ruchu uśrednionym co najmniej 20 rowerów na godzinę zebrane zostały w tabeli:

Punkt pomiarowy kierunek Rp Rs Rw
Misyjna / wał ppow. Wał N 121 206 145
Kępa Tarch. / Aluzyjna Wał S 125 184 142
Misyjna / wał ppow. Wał S 87 146 104
Światowida / Dzierzgońska Światowida S 110 54 94
Odkryta / Sprawna Dzierzgońska E 77 122 90
Odkryta / Sprawna Misyjna W 76 122 89
Most Grota Modlińska N 60 150 86
Światowida / Dzierzgońska Dzierzgońska W 93 66 85
Mehoffera / wał ppow. Wał N 59 150 85
Most Grota Most Grota W 52 138 77
Światowida / Ordonówny Światowida N 71 90 76
Kępa Tarch. / Aluzyjna Wał N 56 116 73
Światowida / Stefanika Światowida S 70 72 71
Mehoffera / wał ppow. Wał S 54 106 69
Misyjna / wał ppow. Misyjna 54 108 69
Światowida / Ordonówny Światowida S 62 78 67
Światowida / Stefanika Światowida N 69 60 66
Światowida / Ćmielowska Światowida N 63 76 66
Modlińska / Konwaliowa Modlińska S 49 110 66
Milenijna / Ćmielowska Ćmielowska 63 64 63
Świderska / Porajów Świderska N 69 40 61
Modlińska / Konwaliowa Modlińska N 38 116 60
Kępa Tarch. / Aluzyjna Kępa Tarch. N 48 70 54
Modlińska / Elektronowa Modlińska N 30 114 54
Światowida / Ćmielowska Światowida S 52 52 52
Myśliborska / Obrazkowa Myśliborska N 55 38 50
Milenijna / Ćmielowska Milenijna N 53 44 50
Światowida / Myśliborska Myśliborska S 43 68 50
Strumykowa / Ordonówny Strumykowa S 52 42 49
Strumykowa / Ordonówny Ordonówny W 51 44 49
Światowida / Ordonówny Ordonówny E 40 70 49
Toruńska / Głębocka Głębocka S 26 106 49
Strumykowa / Ordonówny Ordonówny E 51 34 46
PKP Choszczówka Chlubna E 17 116 45
Modlińska / Elektronowa Grota 25 88 43
Światowida / Ćmielowska Ćmielowska E 37 54 42
Strumykowa / Ordonówny Strumykowa N 44 32 41
Myśliborska / Obrazkowa Myśliborska S 36 50 40
Światowida / Dzierzgońska Światowida N 43 28 39
Światowida / Modlińska Modlińska N 31 58 39
Światowida / Modlińska Modlińska S 29 64 39
Mehoffera / Piwoniowa Mehoffera W 15 98 39
Artyleryjska / O. Aniceta Toruńska E 32 54 38
Milenijna / Ćmielowska Milenijna S 36 40 37
Modlińska / Poetów Modlińska N 34 46 37
Światowida / Myśliborska Światowida W 33 48 37
Odkryta / Sprawna Sprawna NE 29 56 37
Kobiałka / Białołęcka Długorzeczna 6 110 36
Toruńska / Głębocka Głębocka N 26 58 35
Świderska / Porajów Porajów E 38 24 34
Świderska / Porajów Picassa 37 26 34
Kobiałka / Białołęcka Białołęcka 6 104 34
Świderska / Porajów Świderska S 34 30 33
Toruńska / Głębocka Toruńska E 24 54 33
Mehoffera / Piwoniowa Piwoniowa 10 92 33
Światowida / Myśliborska Myśliborska N 29 38 32
Toruńska / Głębocka Toruńska W 26 46 32
Artyleryjska / O. Aniceta Toruńska W 29 36 31
Światowida / Ćmielowska Ćmielowska W 29 38 31
Modlińska / Klasyków Modlińska S 28 40 31
Modlińska / Poetów Modlińska S 23 48 30
Mehoffera / wał ppow. Mehoffera 23 48 30
Aluzyjna / Sprawna / Trąby Sprawna W 29 28 29
Odkryta / Sprawna Odkryta S 23 44 29
Światowida / Myśliborska Światowida E 29 26 28
Głębocka / Berensona Głębocka S 26 32 28
PKP Choszczówka Chlubna W 18 54 28
Światowida / Modlińska Światowida 28 26 27
Modlińska / Klasyków Modlińska N 23 38 27
Mehoffera / Strumykowa Strumykowa N 17 52 27
PKP Choszczówka Piwoniowa S 13 62 27
Mehoffera / Strumykowa Myśliborska S 20 42 26
PKP Płudy Klasyków 13 58 26
Białołęcka / Warzelnicza Białołęcka N 3 84 26
Mehoffera / Strumykowa Mehoffera W 26 22 25
Kępa Tarch. / Aluzyjna Wisła 26 22 25
Głębocka / Berensona Berensona E 24 22 23
Annopol / Toruńska Annopol N 23 24 23
Modlińska / Klasyków Klasyków 19 32 23
Modlińska / Elektronowa Jagiellońska 14 44 23
Płochocińska / Marywilska Marywilska S 12 50 23
Modlińska / Klasyków Pomorska 22 22 22
Głębocka / Berensona Berensona W 21 24 22
Artyleryjska / O. Aniceta Ojca Aniceta 21 26 22
Światowida / Ordonówny Ordonówny W 19 30 22
Modlińska / Konwaliowa Kowalczyka 18 32 22
Myśliborska / Obrazkowa Świderska W 16 36 22
Most Grota Szlak Słoneczny 15 38 22
Mehoffera / Ordonówny Ordonówny 18 30 21
Mehoffera / Ordonówny Mehoffera W 17 30 21
Wał ppow. w rej. Picassa Picassa E 16 32 21
Aluzyjna / Sprawna / Trąby Aluzyjna 16 32 21
Kobiałka / Białołęcka Kobiałka E 10 50 21
Artyleryjska / Białołęcka Artyleryjska E 8 54 21
Białołęcka / Warzelnicza Proletariatczyków 2 70 21
Modlińska / Poetów Prząśniczek 21 18 20
Artyleryjska / O. Aniceta Kładka S 14 36 20
Białołęcka / Warzelnicza most 5 56 20

Mapy

Natężenie ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka w dni powszednie.

Natężenie ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka w niedziele.

Główne potoki ruchu rowerowego

Modlińska: mimo niesprzyjających warunków, ul. Modlińska pozostaje ważnym ciągiem komunikacyjnym dla rowerzystów, szczególnie na jej południowym odcinku (most nad kanałem Żerańskim); warto odnotować że na Żeraniu większość rowerzystów skręca na most Grota-Roweckiego.

Światowida: główna oś komunikacyjna Tarchomina i Nowodworów; szczególnie intensywny ruch rowerowy wystepuje na północnym odcinku ulicy, od Ćmielowskiej do Dzierzgońskiej.

Wał wiślany: obecnie uczęszczany przez rowerzystów na dość krótkim odcinku Kępa Tarchomińska -- Mehoffera; poza tym odcinkiem zaobserwowano znacznie niższe natężenia ruchu.

Dzierzgońska -- Misyjna: główny dojazd z Nowodworów na tereny rekreacyjne nad Wisłą.

Myśliborska -- Strumykowa: ciąg alternatywny dla ul. Światowida, a w swej południowej części -- także ul. Modlińskiej; wykorzystanie raczej nierównomierne, być może ze względu na brak ciągłości drogi rowerowej.

Głębocka: ulica kanalizująca ruch rowerowy z Zielonej Białołęki w kierunku centrum miasta.

Szlak Kanału Królewskiego: trasa wykorzystywana w zasadzie wyłącznie w weekendy, ale za to bardzo intensywnie.

Tarchomin -- Choszczówka: w weekendy występuje również spory ruch rowerowy w relacji Tarchomin / Nowodwory -- Choszczówka / Białołęka Dworska, jednak jest on rozproszony pomiędzy szereg ulic lokalnych i ścieżek leśnych, jest kanalizowany w zasadzie tylko w rejonie przejazdów kolejowych (Chlubna, Mehoffera, Klasyków).

Podsumowanie

Największe natężenie ruchu rowerowego zarówno w dzień powszedni jak i w niedzielę zaobserwowano na wale przeciwpowodziowym pomiędzy Kępą Tarchomińską a ul. Mehoffera. Na sieci drogowo-ulicznej wysokie natężenia ruchu występują przez cały tydzień na takich ulicach jak Światowida, Dzierzgońska, Misyjna, Modlińska; w dni powszednie także Świderska, Ordonówny i Ćmielowska; a w niedziele -- Białołęcka i Długorzeczna (szlak wzdłuż Kanału Królewskiego) oraz Most Grota-Roweckiego, Toruńska i Głębocka.

Na terenie całej dzielnicy dominuje obecnie rekreacyjny ruch rowerowy, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę znaczną odległość od Śródmieścia oraz niesprzyjające warunki dla ruchu rowerowego na trasach prowadzących do centrum. Można jednak zaobserwować także lokalny ruch komunikacyjny, związany np. z zakupami w dzielnicowych centrach handlowych.

Warto odnotować istotną różnicę pomiędzy rekreacją całotygodniową, odbywającą się niemal wyłącznie w bezpośredniej bliskości dużych osiedli mieszkaniowych (Tarchomin, Nowodwory), a rekreacją weekendową, kiedy to mieszkańcy zarówno Białołęki jak i innych dzielnic Warszawy wybierają się na dłuższe wycieczki, np. w Lasy Legionowskie czy nad Kanał Królewski.

O pomiarach

Pomiary wykonane zostały przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w ramach prac nad koncepcją sieci tras rowerowych, prowadzonych na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Białołęka. Pomiary prowadzili: Halina Buczyńska, Ewelina Całka, Kazimierz Grylicki, Kamil Kowalczuk, Alicja Łubowicz, Wojciech Łubowicz, Karol Mocniak, Rafał Muszczynko, Aleksandra Olszewska, Łukasz Olszewski, Anna Pawluk, Mateusz Polkowski, Grzegorz Romanik, Katarzyna Romanik, Adam Skop. Opracowanie wyników: Aleksander Buczyński, Rafał Muszczynko.