Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli nas podczas pomiarów: Agacie, Chrystianowi, Eleni, Gurkowi, Kazikowi, Konradowi, Ishy, Maćkowi, obu Marcinom, Piotrkowi, Pippie, Radkowi, Robertowi, a przede wszystkim nieocenionym Bliźniakom, niezmiennie ratującym sytuację w przerwach między pisaniem prac magisterskich i procesowaniem się z ZOMO.