Natężenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury / Banacha w dniu 21 maja 2002 r. (liczba rowerzystów/h w zależności od godziny).