W kierunku północnym odsetek spada jednak do zaledwie 18%. Większość rowerzystów jadących w stronę ul. Świętokrzyskiej korzysta z chodników, niektórzy z dróg wewnętrznych PKiN po stronie wschodniej.