Odsetek korzystających z infrastruktury rowerowej na wybranych odcinkach ulic.