Jeszcze niższe wykorzystanie ścieżki rowerowej odnotowano w al. Jana Pawła II, która zmienia stronę ulicy prawie na każdym skrzyżowaniu [zobacz >>>]. W zależności od odcinka odsetek jadących ścieżką wynosi 50-70%. Większość rowerzystów poruszających się wzdłuż al. Jana Pawła II trzyma się po prostu konsekwentnie jednej strony ulicy i w miejscu gdzie ścieżka przechodzi na drugą stronę, kontynuuje podróż po tej samej stronie chodnikiem. Pojedyncze osoby zjeżdżają ze ścieżki na jezdnię lub cały czas jadą jezdnią. Jedni i drudzy unikają w ten sposób wielu punktów kolizji, wygenerowanych przez błędy w projekcie [zobacz >>>].