Wykorzystanie prawdopodobnie mogłoby być wyższe, gdyby rozwiązano problem wjazdu na pas od strony Mostu Gdańskiego [zobacz >>>]. Obecnie wjazd na pas od wschodu wymaga skrętu w lewo na ruchliwej jezdni klasy GP (z górnego poziomu mostu) lub wspinania się przedeptem po skarpie, a następnie pokonania dwóch przejść dla pieszych bez sygnalizacji (z dolnego poziomu).