Część tras rowerowych biegnie wzdłuż dróg wojewódzkich, np. 10 (Dookoła Bałtyku) obok drogi nr 102. W Dziwnowie, a także kilku innych miejscach, na wlotach do miejscowości można zobaczyć odgięcia jezdni (tzw. bramy wjazdowe) [zobacz >>>]. W ten sposób ogranicza się prędkość samochodów w obszarze zabudowanym. Takich utrudnień nie trzeba robić dla rowerzystów, bo nie przekraczają dozwolonej prędkości. Dlatego droga dla rowerów biegnie prosto.