W Kołobrzegu także wykorzystano dawną linię kolejową do budowy drogi dla rowerów. Prowadzi ona między nowymi blokami przy ul. Bałtyckiej i Rybackiej. Korzysta z niej mnóstwo dzieci, bo nie ma tam niebezpiecznych samochodów. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Rybacką został wyniesiony do poziomu chodnika choć jezdnia ulicy była z trylinki.