Bulwersującym przykładem skutków składowania popiołów w tej miejscowości jest degradacja działki nr ew. 337 (pow. 2,5 tys. m³), która była miejscem schronienia i wylęgu ptaków.