Ze wstępnych ustaleń wynika, że wytwórcą tych odpadów jest ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o z Kozienic. Wiele wskazuje też na to, że grupa nieodpowiedzialnych osób wymyśliła sobie biznes polegający na "składowaniu popiołów".