Interes ten polega na tym, że elektrownia płaci za każdą tonę odebranych popiołów. Aby zwiększyć zysk, zamiast zagospodarować odpady legalnie, składuje się je nielegalnie w miejscach do tego nie przeznaczonych i przysypuje cienką warstwą ziemi. W gminie Magnuszew znaleziono już szereg miejsc takiego składowania odpadów (popiołów).