Podsumowanie

Chcielibyśmy, aby wydawanie podobnych broszur jak najszybciej okazało się zbędne dzięki poprawie nastawienia uczestników procesu inwestycyjnego obejmującego infrastrukturę rowerową. Zachęcamy więc do upowszechniania jej treści - dostępnej w wersji elektronicznej lub (do wyczerpania nakładu) w siedzibie Stowarzyszenia Zielone Mazowsze [zobacz >>>]. Uwagi, komentarze i uzupełnienia na temat poruszonych tutaj zagadnień można przekazywać pocztą elektroniczną lub na forum dyskusyjnym ZM.

Gdyby zawarte w broszurze porady nie trafiły do wszystkich, to miejmy przynajmniej nadzieję, że zrealizowane przez jej czytelników projekty dostarczą samych dobrych przykładów i wzorów do naśladowania w ew. kolejnych wydaniach broszury. Życzymy zadowolenia i satysfakcji z udanych i przemyślanych inwestycji przyjaznych dla rowerzystów, a pośrednio dla środowiska.

Bibliografia

Tak krótki publikacja nie może oczywiście wyczerpać obszernej i złożonej tematyki projektowania dróg dla rowerów. Dalszych informacji można szukać w następujących publikacjach:

1. Postaw na rower. Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury, CROW / Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1999.

2. Kopta T., Użdalewicz Z., Nowotka W. Transport rowerowy, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice 2000.

3. Collection of Cycle Concepts, przystępna, przekrojowa publikacja Duńskiej Dyrekcji Dróg z 2000 r., bogato ilustrowana i wiele mówiąca nawet laikom.

www.vd.dk/dokument.asp?page=document&objno=17291

4. Miasta rowerowe miastami przyszłości, Komisja Europejska, Biuro oficjalnych publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2000.

ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_po.pdf

5. M. Hyła. Rowerowy Gdańsk, Rowerowa Polska. Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny, ZG PKE, Kraków 2006.

6. Nowy poradnik organizatora ruchu drogowego, Zeszyt 06-07/0, opr. Z. Użdalewicz. Bezpieczne Drogi nr 6(88), 7(89) i 9-10(91-92)/2006

Ważnym źródłem informacji są też zachowania i opinie użytkowników ścieżek - rowerzystów, ankiety, pomiary ruchu, statystyki wypadków oraz osobiste doświadczenie - codzienna praktyka w poruszaniu się na rowerze.

O poradniku

Publikację wydało Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, w ramach projektu Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie, dzięki dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia: Aleksander Buczyński, Marcin Hyła, Marcin Jackowski, Przemek Miler, Rafał Muszczynko, Marcin Myszkowski, Sebastian Pawłowski, Magda Zowsik.

Opracowanie merytoryczne: Zielone Mazowsze.

Redakcja: Marcin Jackowski.

Projekt i skład: Agnieszka Sienkiewicz.