Projektowanie bezpiecznych i użytecznych tras rowerowych to sztuka niezbyt popularna i mało znana w naszym kraju. Jednak przy dobrych chęciach jej podstawy można opanować dość szybko. Przygotowaliśmy tę broszurę, aby Ci to ułatwić. Omawia ona na przykładach najważniejsze kryteria, które powinny spełniać ścieżki rowerowe, aby dobrze służyć mieszkańcom miast, a nie zarastać trawą. Oparliśmy się na bogatej literaturze, ale i na doświadczeniach z codziennego poruszania się rowerem po mieście.

Jeśli jesteś projektantem, urzędnikiem odpowiedzialnym za ścieżki czy radnym - sugestie zawarte w tym folderze pomogą Ci uzyskać lepszą jakość infrastruktury rowerowej, a więc większe zadowolenie mieszkańców i efektywniej wydane pieniądze. Łatwo je zmarnować na ścieżkę nieatrakcyjną, która nie spełni swojej roli: ani nie zachęci nowych osób do jazdy na rowerze, ani nie poprawi bezpieczeństwa i wygody osób już korzystających z roweru - a może je wręcz pogorszyć.

Skorzystaj więc z okazji, by uczyć się na błędach cudzych, nie własnych!

Pobierz broszurę

Wersja elektroniczna w formacie PDF: PDF, 1403 kB