Walory przyrodnicze tego terenu są niezwykłe: można tu spotkać 82 gatunki ptaków (w tym perkoza dwuczubego, kormorana, remiza, bażanta, kuropatwę, strzyżyka, nurogęś, kwiczoła, dzięcioła zielonego, szczygła, trznadla, a nawet orła bielika) i 25 gatunków ssaków (ryjówkę aksamitną, nietoperze, wiewiórkę, jeża, piżmaka, kunę, łasicę, a czasem bobra).